• تحویل فوری در شهرری

چطور رازی کالا با غول های فروش اینترنتی رقابت می کند؟

9 دی 1396|

بیشتر فروشگاه های اینترنتی با مشکل تحویل به موقع مواجه هستند. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد: 1- کاهش محدوده فعالیت 2- افزایش ظرفیت شبکه توزیع. برای رقابت با غول هایی مثل دیجی کالا، ما راه اول را انتخاب کردیم. در ادامه داستان ایجاد ایده رازی کالا را بخوانید...