تحویل فوری در شهرری

/برچسب: تحویل فوری در شهرری

چطور رازی کالا با غول های فروش اینترنتی رقابت می کند؟

بیشتر فروشگاه های اینترنتی با مشکل تحویل به موقع مواجه هستند. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد: 1- کاهش محدوده فعالیت 2- افزایش ظرفیت شبکه توزیع. برای رقابت با غول هایی مثل دیجی کالا، ما راه اول را انتخاب کردیم. در ادامه داستان ایجاد ایده رازی کالا را بخوانید...